ویدئوگرافیک | چهل‌و‌دو سالگی انقلاب؛ کارنامه سیاه حقوق بشری رژیم ایران!

در چهل و دومین سال حیات سیاسی رژیم ایران، نه‌تنها وعده خمینی که گفته بود می‌خواهیم طبق اعلامیه حقوق بشر عمل کنیم، محقق نشده، بلکه ایران جزء کشورهای اصلی ناقض حقوق انسان‌هاست.

اعدام کودکان و مخالفان، سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و نبود آزادی بیان اوج سیاهی کارنامه ضد حقوق بشری ولایت‌فقیه محسوب می‌شود.

از نظر شما ابعاد دیگر نقض حقوق بشر در ایران چیست؟ منتظر دیدگاه‌تان هستیم.