چهار زندانى عرب از زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند

چهار زندانی سیاسی عرب محبوس در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یک شنبه ۳۰شهریور ۹۹، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام به همراه یک زندانی دیگر از زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند. حکم اعدام سه تن از زندانیان به تایید دیوان عالی کشوررسیده و این انتقال باعث نگرانی سلامت این زندانیان شده است.

هویت این افراد، على مطیرى، حسین سیلاوى، على خسرجى محکوم به اعدام و على مجدم احراز شده است.

علی مطیرى طى محاکمه غیرعادلانه در دادگاه انقلاب به اتهام قتل دو بسیجى و محاربه با خدا به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

على خسرجى ۲۶ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز و حسین سیلاوى،۳۰ ساله،  شهر اهواز که هر دو در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶به اتهام شرکت در عملیات مسلحانه علیه مراکز امنیتى در اهواز بازداشت شدند. هر دو این زندانی عرب به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

على مجدم ۳۹ ساله نیز یکى از زندانیان عرب از اهالى کوت سید صالح اهواز در۲۰بهمن ۱۳۹۸ همراه ۱۴ شهروند عرب از جمله دو زن توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.

وی به عنوان ردیف اول این پرونده همراه دیگر افراد این مجموعه به اتهام شرکت در عملیات مسلح علیه نیروهاى امنیتى واقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با خارج و تشکیل گروه مخالف نظام جمهوری اسلامى ایران در دادگاه انقلاب محاکمه شده است.