چراغ قوه – قسمت چهاردهم

پرسش از ما و پاسخ های جنجال برانگیز از مهمان این هفته برنامه : افشین نریمان کار خودش را از سال دوهزاروهفت میلادی در صدای آمریکا آغاز میکنه. بر حسب علاقه و دانشی که به کار خودش داشته در محیط صدای آمریکا زود پله های ترقی را طی می کند . در ابتدا با برنامه پارازیت در صدای آمریکا چهره اش دیده میشه بعد از برنامه پارازیت با سامان اربابی ،برنامه آنتن رو مجری گری میکنه و حدود چهل و سه برنامه با مجری گری اون ساخته میشه در طول پنج سال خدمت، او متوجه کمی وکاستی ها و سانسورهای عجیب غریب عمدی اخبار ایران از سمت صدای آمریکا میشه . با اخراجش از صدای آمریکا در سال دوهزاروسیزده، خود تصمیم به ساختن برنامه‌های سیاسی و اجتماعی می گیرد. حاصل این تصمیم تا اکنون (که سال دوهزارو بیست میباشد) دویست و سیزده قسمت از برنامه آپوزیت میباشد و همچنان ادامه دارد. برنامه های او همگی در جهت روشنگری و افشای سیاستهای کثیف جمهوری دیکتاتوری اسلامی آخوندی میباشد. او پس از معرفی خود در مورد نحوه اداره سیستم صدای امریکا و دستهای پشت پرده و سیاست صدای آمریکا ناگفته های جنجال برانگیزی را افشا می کند. سپس بررسی و مقایسه چگونگی رویارویی دو کشور ایران و آمریکا با ویروس کرونا مورد بحث قرار می‌گیرد و چگونگی پیدایش این ویروس از چین و فراگیر شدن آن به تمام نقاط دنیا و تبعات آن. بخش پایانی آیا جنگی پیش روست یا نه .