چراغ قوه – قسمت پایانی

در آخرین برنامه چراغ قوه با حضور آرتین پرتویان به نقش رسانه و همچنین تجربه ایشان در آگاه سازی مردم و همچنین سرنگون کردن نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی پرداخته شد.

در این برنامه ابتدا آرتین به تمام سختی های راهی که شروع کرده بود و به تاسیس “رادیو شمرون” ختم شده بود را شرح داد و سپس از سنگ اندازی جلو پای جوانی که در ایران قصد گویندگی داشت تا مهاجرت و نهایتا شروع کار رادیو شمرون تنها با دو شنونده گفت.