چراغ قوه – قسمت هفتم

در قسمت هفتم چراغ قوه با حضور ترانه و ایمان به دو موضوع داغ کرونا و انتخابات پرداخته شد ، به تخلفات و التماسیه های متعدد ستاد انتخابات اشاره شد و همچنین به وضعیت بد کنترل بیماری کرونا و گسترش آن در ایران