چراغ قوه – قسمت هشتم

در قسمت هشتم برنامه چراغ قوه با حضور کاوه شیرزاد مدیر شهروندیار به مسئله کرونا در ایران از دیدگاه سیاسی پرداخته شد ، آیا کرونا یک مسئله سیاسی هست و یا هیج ارتباطی با سیاست ندارد، چه دلیلی داشت که قم قرنطینه نشد ؟

چرا حکومت در اعلام وضعیت بیماران کرونایی در بهمن و اوایل اسفند مخفی کاری میکرد؟