چراغ قوه – قسمت نهم

در اپیزود نهم از برنامه چراغ قوه به بررسی سخنان خامنه ای که در اولین ساعات از سال جدید در تلویزیون ظاهر شد پرداخته شد.
هیچ نماد ایرانی در دکور مکان ضبط شده وجود نداشت. آغاز سخنان او نیز تسلیت گفتن به خاطر مراسم شیعی بود.