چراغ قوه – قسمت دوازدهم

ایرج مصداقی مهمان این هفته برنامه #چراغ_قوه است

دهه شصت تا هفتاد میلادی در آمریکا مشغول تحصیل و عضو کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی بودند ، که گویا در زمان خود بزرگترین تشکل دانشجویی دانشجویان خارج از کشور بوده است.

مقارن با شورش یا انقلاب پنجاه و هفت به ایران باز میگردد و پس از مدتی فعالیت خود را با سازمان مجاهدین خلق آغاز میکند . در دوران همکاری با مجاهدین خلق به گفته وی این سازمان از فعال ترین مخالفان جمهوری اسلامی بوده و از لحاظ تشکیلاتی عملکردی قوی داشته .

در ادامه اشاره میکند که استوانه های ادبی ایران هم در سال شصت با مسعود رجبی تجدید بیعت کردند و سازمان مجاهدین در رده متوسطین جامعه از جایگاهی برخوردار بوده.

از سال شصت سه تا هفتاد و سه ، ده سال در زندانهای #جمهوری_دیکتاتوری_اسلامی به سر میبرد و به محض آزادی از زندان به صورت غیر قانونی از ایران خارج و به ترکیه پناه میبرد در آنجا هم مدتی را دوباره زندانی میشود و پس از آزادی به کشور سوئد مهاجرت میکند .

در خارج از کشور سالها در سازمانها و نهادهای بین المللی خدمت کرده اند و در زمینه دیپلماتیک و سیاسی با کشور انگلستان و هلند همکاری هایی داشته اند.

در حال حاضر کتابهایی از وی به چاپ رسیده از جمله خاطرات دوران زندان، تحقیقاتی در مورد دستگاه قضایی ایران و ساختار سازمانها و نهادهای حقوق بشری در ایران.

وی زمان زیادیست که با مجاهدین خلق هیچگونه همکاری نداشته و به فعالیتهای سیاسی خود به صورت فردی مشغول است.