چارچوب – گام بعد از تحریم انتخابات

کارشناسها:
دکتر ناهید حسینی – پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی
شروان فشندی – فعال سیاسی و عضو فرشگرد

روز جمعه دوم اسفند ماه، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و علیرغم تلاش صداوسیما که به نشان دادن تصاویر از سالهای گذشته و انتقال رای دهندگان با اتوبوس به محلهای پخش زنده و مواردی از این دست متوصل شد، مشارکت پایین مردمی، واقعیتی است که مردم ایران شاهد عینی آن بودند.
انتخابات تحریم شد و به نظر میرسد که درصد بزرگی از مردم با این تحریم همراه شدند.

حالا سوالی که هر سال مخالفان تحریم مطرح میکردند برای همه مردم اهمیت پیدا کرده است، گام بعدی چیست؟ حالا چه باید کرد؟ نقش اپوزیسیون در مراحل بعدی که جامعه باید طی کند چیست؟ آیا اساسا اپوزیسیون موجود ظرفیتهای لازم برای جهت دهی به حرکتهای مردمی را دارد؟