چارچوب – پناهندگی و حقوق پناهندگان

مهاجرت بین مکانهای مختلف از اولین روزهای شکل گیری تمدن وجود داشته و انسانها به دلایل مختلف تصمیم به تغییر محل زندگی خود میگرفتند اما در دهه های اخیر نوعی از مهاجرت که در واقع مهاجرت اجباری است به رسمیت شناخته شده و بر اساس توافقات بین المللی برای این مهاجران، اسم پناهنده و حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. این که این حقوق در کدام کشورها و تا چه حد رعایت می شوند، مستقیما بستگی به قبول یا عدم قبول معاهده های بین المللی درباره پناهندگان و میزان پایبندی حکومتها به اصول حقوق بشر دارد.
اما تعریف پناهنده یا پناهجو دقیقا چیست؟ این افراد چه حقوقی دارند؟ و چه کسی یا چه سازمانی ضامن تحقق این حقوق است؟ پناهندگان و به ویژه پناهندگان ایرانی در چه وضعیتی در جهان قرار دارند؟

کارشناسان:
آرش همپای – فعال حقوق پناهندگان
احسان حسین زاده – حقوقدان و مدیر سازمان حقوق بشری ایران‌جهان