چارچوب – پرونده نوید افکاری و اعترافات اجباری

میهمانان:

مازیار ابراهیمی – از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای و قربانی اعتراف اجباری

حسین احمدی نیاز – حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری