چارچوب – وضعیت حقوقی کولبران (کولبر نکشید)

مرگ کولبران، جنایتی که آن قدر تکرار شده که به بخشی از اخبار روزانه تبدیل شده است. اگرچه عمل کولبری در ماهیت خود عملی خطرناک است و خطرات مختلفی از سقوط از کوه و سرمازدگی گرفته تا رفتن روی مین جان کولبر را تهدید می کند، اما آنچه که بیشتر باعث خشم مردم می شود، شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به کولبران است. در روزهای اخیر هم با شلیک نزدیک به سر یک کولبر به نام وزیر محمدی موجی از خشم در شبکه های اجتماعی شکل گرفت و مردم با هشتگ کولبر نکشید، به این کشتار اعتراض کرده و خواهان توقف آن شدند.

اما در نقطه مقابل، طرفداران حکومت در دفاع از عمل مرزبانان، به حق حکومت در جلوگیری از عبور غیرقانونی از مرز و مبارزه با ورود کالای قاچاق اشاره میکنند و با این استدلال، تلاش میکنند که برخورد قهری مرزبانان را توجیه کنند.

کارشناس: سهیلا رحیمی – وکیل دادگستری و روزنامه نگار حقوقی