چارچوب – شلیک به ناوچه کنارک و حواشی آن

ناوچه کنارک مورد اصابت موشک قرار گرفت و یک حادثه دیگه به مجموعه حوادثی که به وسیله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایجاد شدن اضافه شد.

حادثه ای که ۱۹ قربانی داشت.

و وجه مشترک این حادثه با حوادث قبلی، امدادرسانی با تاخیر و خبررسانی ناقص بود.

ماهیگیران بلوچ دود ناشی از انفجار ناوچه را دیدند، برای امدادرسانی به محل رفتند، تعدادی از مجروحین را نجات داده و به ساحل رساندند و بالاخره، نیروی دریایی برای امداد رسید.

در مورد خبررسانی هم که در حادثه ای که مبرهن بود، ساعتها بعد از این که اولین ویدیوها به وسیله ماهیگیران در فضای مجازی منتشر شد، بالاخره خبر حادثه تایید شد اما علت آن هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

اما این حادثه در یک رزمایش، چه تاثیری روی چهره جمهوری اسلامی در منطقه میگذارد؟ با توجه به شیطنت اخیر قایقهای سپاه در اطراف ناوهای آمریکایی، آیا این حادثه تاثیری روی برخورد ناوگان آمریکایی با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ با توجه به تحریم خرید تسلیحات، آیا جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد از این حادثه استفاده کند؟

میهمان برنامه: دکتر علی افشاری – تحلیلگر سیاسی