چارچوب – سرنوشت جمهوری اسلامی با مرگ آیت الله خامنه ای

مرگ آیت الله خامنه ای، مسئله ای که در یک معادله چند سویه قرار میگیرد. اصولگرایان با قدرت نمایی سپاه پاسداران،اصلاح طلبان داخلی و اپوزوسیون جمهوری اسلامی همگی اطراف این ماجرا هستند. با توجه به شرایط فعلی مرگ آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی را به کدام سو میبرد؟ مهمان برنامه حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در مورد این سرنوشت می گوید.