چارچوب – رفع تحریم تسلیحاتی ایران

تحریم تسلیحاتی ایران، موضوعی که چند ماه است که در صدر خبرها قرار دارد، تحریمی که قانونا باید در مهر ۹۹ به پایان میرسید و علی رغم تلاش آمریکا و دولت ترامپ برای تمدید آن، طبق برنامه هم به پایان رسید. اما حالا چه چیزی تغییر میکند؟ آیا با در نظر گرفتن تغییراتی که در برجام روی این تحریم ها انجام شده بود میشود گفت تغییر چشمگیری در قابلیت معاملات تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی به وجود آمده است؟ آیا این می تواند شرایط فروش تسلیحات تولیدی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان منطقه را آسانتر کند؟ آیا پایان این تحریم برای دولت روحانی و موافقان برجام یک موفقیت به حساب می آید؟
کارشناس:
امیرفرشاد ابراهیمی – خبرنگار