چارچوب – دموکراسی و دموکراسی خواهی در خاورمیانه

کارشناس برنامه: مهدی جلالی تهرانی – تحلیلگر سیاسی
خاورمیانه، منطقه ای که در طول تاریخ بارها دستخوش تغییرات بنیادین شده، از امپراطوریها و استبداد سنتی تا کشف نفت و دیکتاتوریهای مدرن و البته خیزشهای بعضا پر شور مردمی.
این منطقه به دلیل وجود نفت و دخالتهای خارجی، همیشه درگیر پیچیدگی هایی بوده که پدیده های اون رو جالبتر و ایجاد تغییر رو سخت تر کرده و کشور ما ایران هم به عنوان یکی از کشورهای همین منطقه، سهم خودش رو از  این پیچیدگی ها داشته.
اما این روزها یکی دیگه از این کشورها، یعنی عراق، در حال تجربه یکی از نقاط پررنگ تاریخش هست. اعتراضات مردمی که روزهاست جریان داره و با وجود تعداد زیاد کشته و زخمی و خشونت نیروهای سرکوب، ادامه داره. اما جنس این اعتراضات چی هست؟ این اعتراضات به کدوم جهت داره پیش میره؟ این اعتراضات در کشور همسایه چقدر در وضعیت حکومت و مردم ایران تاثیر گذاره؟