چارچوب – حضور مقامات جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی

حضور مقامات جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی مختلف به خصوص در شبکه هایی که از سوی حکومت فیلتر شده و ممنوع هستند همیشه مورد توجه بوده، این که صحبتهای مطرح شده در این شبکه ها واقعا چه کسانی را مخاطب قرار میدهد؟ یا چرا با وجود دسترسی انحصاری به صداوسیما، نیاز به حضور در شبکه های اجتماعی را احساس میکنند همیشه مورد سوال بوده است. اما به هر دلیلی که هست مقامات و افراد با نفوذ در جمهوری اسلامی همواره سعی کردند که پایگاهشان را در شبکه های اجتماعی حفظ کنند. اما سوالی که مطرح می شود این است که با این حضورشان در شبکه های اجتماعی کدام بخش از جامعه را هدف قرار میدهند و چرا؟

آزاد مستوفی – خبرنگار و تحلیلگر سیاسی