چارچوب – جمهوری اسلامی و بحران انتخابات

کارشناسان:
حشمت طبرزدی – دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران
آگری اسماعیل نژاد – خبرنگار و تحلیلگر سیاسی

جمهوری اسلامی از سال اول شکل گیری نشان داده که برگزاری انتخابات و مشارکت مردمی برایش بسیار مهم است و در مقاطع مختلف با اشاره به همین مشارکت مردمی، ادعای مشروعیت کرده است. اما گروه های مختلفی از مخالفین و حتی گاهی موافقین حکومت، بارها تلاش کرده اند با عدم شرکت در انتخابات، از کلیت حکومت یا بخشی از اون صلب مشروعیت کرده و تغییر مورد نظر خودشون رو اعمال کنند.
اما آیا این سیاست تحریم انتخابات تا الآن نتیجه ای داشته است؟ آیا مخالفان شرکت در انتخابات توانسته اند که به صورت جدی در فضای سیاسی تاثیر گذار باشند؟ حالا با پشت سر گذاشتن اعتراضات آبان ماه و بازداشت، زخمی و کشته شدگان هزاران نفر از شهروندان، آیا دید عمومی نسبت به مسئله انتخابات تغییر خاصی کرده است؟ نیروهای اپوزیسیون با توجه به این تغییرات اخیر، چطور باید عمل کنند؟