چارچوب – ترور علمای اسلامی در افغانستان

ترور در افغانستان، تیتر خبری که متاسفانه مکررا خوانده و شنیده شده و آسایش ملت همسایه ما را بر هم زده است. ملتی که بعد از سالها جنگ و نجات از حاکمیت طالبان، حالا با گذشت دو دهه هنوز در تلاش برای رسیدن به صلح و آرامش است.
اما بخشی از این ترورها و عملیاتهای انتحاری که صورت میگیرد، یک بخش از جامعه را هدف گرفته، جامعه علمای اسلامی. از ترورهای متعدد و پشت سر هم امامان جمعه شهرهای مختلف افغانستان که تا جایی پیش رفت که بحث ایجاد کمیته محافظت از روحانیون مطرح شد تا ترور مولوی ابراهیم صفی زاده، روحانی اهل سنت ایرانی که دو سال قبل انجام شد و ترور مولوی موسی کرمپور که بعد از فرار از ایران و انتشار کتاب آخرین فریاد مسجد شیخ فیض، روایت تخریب این مسجد را شرح داد و در افغانستان ترور شد. و در آخرین واقعه هم چند روز قبل مولوی عبدالصمد محمدی، رئیس هیأت علمای تخار در یک عملیات تروریستی به قتل رسید.

کارشناس: محمد نواز صیقل، فعال رسانه ای اهل سنت