چارچوب – اهمیت استقلال کانون وکلا

کارشناسان: کیارش هوشمند رحیمی – حقوقدان و وکیل دادگستری مزدک اعتماد زاده – حقوقدان و وکیل دادگستری

استقلال وکلا، امری که در حالت مطلوب، تضمین کننده محاکمه عادلانه است و این اطمینان را ایجاد میکند که وکیل با تمام توان و کاملا مستقل از سیستم قضایی به دفاع از متهم خود بپردازد.

اگرچه که در حال حاضر هم در ایران چه برای متهمان جرائم عادی و چه برای متهمان سیاسی، این محاکمه عادلانه خیلی هم در دسترس نبوده اما به نظر میرسد که قوه قضائیه تحت ریاست ابراهیم رئیسی قصد دارد هر چه بیشتر از عدالت فاصله بگیرد.

در روز ۲۸ اسفند سال ۹۸، یعنی دقیقا آخرین روز کاری این سال، پیش نویس آیین نامه ای از سوی قوه قضاییه برای کانون وکلا ارسال شد که در آن، تغییراتی هست که اساسا مورد تقاضای وکلا نبوده است!

و البته در پی آن هم آیین نامه تعیین حق الوکاله که آن هم در ۲۸ اسفند توسط ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده است.

این جزئیات شاید در نگاه اول، فقط اختلافی بین قوه قضائیه و کانون وکلا به نظر برسند اما واقعیت این است که این آیین نامه ها، میتوانند به سادگی گام اول در راستای از بین بردن کلیت مفهوم عدالت در دادگاه های ایران باشند.