چارچوب – انتخابات، مشارکت یا تحریم هدفمند؟

کارشناسها:
شیرین شمس – از موسسان و مسئولین انقلاب زنانه
میلاد آقایی – عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان

با توجه به اتفاقات اخیر، اعتراضات ۹۶ و ۹۷ و ۹۸، مسئله هواپیمای اوکراینی و علاوه بر آن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی حال حاضر ایران، کدام تفکر سیاسی و با هدف قرار دادن کدام دسته از مردم، موفقیت بیشتری برای پیشبرد گفتمان خود دارد؟ آیا اساسا باید روی این انتخابات به عنوان یک پایگاه مهم کار شود؟ آیا جمهوری اسلامی هنوز در جایگاهی هست که بتواند با استناد به انتخابات مجلس و مشارکت مردمی، ادعای مشروعیت کند؟