چارچوب – اعدام و تیرباران، آیا به دهه شصت باز می گردیم؟

در ماه های اخیر شاهد خشونت فزاینده ای از سوی جمهوری اسلامی بودیم. از سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه تا صدور حکم اعدام برای تعدادی از معترضین و البته اخیرا شاهد اجرای یک اعدام با تیرباران هم بودیم. هدایت عبدالله پور که بر مبنای اعترافات تحت شکنجه به اعدام محکوم شده بود، در اردیبهشت ماه و بدون اطلاع خانواده و یا حتی وکیلش، تیرباران شد.
اما این الگوی خشونتی که شاهدش هستیم، را چطور باید تحلیل کنیم؟ آیا این آخرین دست و پا زدنهای یک حکومت دیکتاتوری است مثل نمونه هایی که در کشورهای بلوک شرق شاهد آن بودیم یا این تلاشی برای بازگرداندن فضای خفقانی دهه شصت است؟
در فضای حقوقی و قضایی کشور چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و چه عواملی باعث شده اند که حاکمیت این طور دندان نشان بدهد؟

کارشناس: حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری