چارچوب – استفاده از ظرفیت بین المللی در مقابله با کرونا

کارشناس: فریدون احمدی، فعال سیاسی و دبیر دبیرخانه گفتمان و استراتژی شورای مدیریت گذار

در هفته های گذشته شاهد انتشار اخبار مختلفی بودیم. سازمان بهداشت جهانی اقلامی را برای ایران ارسال کرد اما گزارشات مردمی حاکی از آن بود که لوازمی مثل ماسک با آرم سازمان بهداشت جهانی، در داروخانه های شهرها به فروش میرسند. همین طور اخراج گروهی از پزشکان بدون مرز که برای کمک به پروسه درمان در ایران بودند هم باعث تعجب شد.

اما در این شرایط چه باید کرد و چه میشود کرد؟ آیا جان مردم ایران فقط در گرو اراده جمهوری اسلامی باید باقی بماند؟ آیا سازمان بهداشت جهانی یا سایر سازمانهای بین المللی امکان وارد شدن به مسئله رو دارند؟ در این زمان خاص، چه کاری از نیروهای اپوزیسیون بر می آید؟