پیمان نوین | دکتر میترا بابک

اخیرا شاهزاده رضا پهلوی،طی یک پیام تصویری مردم و اپوزوسیون ایران را به یک پیمان دعوت کرده،تحت عنوان پیمان نوین
او در پیامی توئیتری نوشته بود: « دلیل این که با شما سخن می‌گویم، آغاز گفت‌وگو برای ارائه‌یک پیمان نوین است، که پاسخی است به پیام‌های بی‌شمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید.
دکتر میترا بابک در این هفته از برنامه ی روانیار،به شرح و تحلیل این پیمان پرداخته و از زوایای مختلف درباره ان سخن میگوید

اگر سوالی نظری در این زمینه دارید، به آی دی تلگرامی [email protected] یا به شماره واتساپ ۳۹۳۵۱۰۵۱۲۹۶۳+ بفرستید تا دکتر میترا بابک به سوال شما پاسخ دهند.