پیام درفشان، وکیل دادگستری به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد

پیام درفشان، وکیل دادگستری پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پیام درفشان وکیل دادگستری پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل بیش از ۲۰ روز سلول انفرادی در بند امنیتی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال جاری در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر وکالتش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

پیام درفشان از بابت شکایت یکی از ارگانهای امنیتی به دلیل فعالیت های مرتبط با حقوق بشر، پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ خرداد و انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین با اتهامات منتسبه توسط حاج مرادی, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران تفهیم اتهام شده و در تاریخ ۴ تیر ماه سالجاری به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد”. 

آقای درفشان به لحاظ روحی با مشکلات عدیده ای مواجه شده . با توجه به وضعیت جسمی نامناسب این وکیل دادگستری دسترسی وی به حق درمان از جمله حقوقی است که مسئولان قضائی و امنیتی به آن هیچ توجهی ندارند.

در تاریخ ۱۹خرداد ماه ۱۳۹۹, پیام درفشان توسط ماموران امنیتی در دفتر کار خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.