ویدیوگرافیک | پول برای حزب الله، گرسنگی برای ما

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی می‌گوید ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

روحانی پیشتر در نشستی وضعیت کشور را به کشتی تشبیه کرد که اگر غرق شود همه ضرر می‌کنیم؛ اما ظاهرا پرداخت هزینه‌های شبه‌نظامیان منطقه مورد حمایت جمهوری اسلامی از خیلی قبل‌تر وضعیت را آشفته کرده.

به نظر شما چرا علیرغم ادامه وضعیت رکود اقتصادی در کشور جمهوری اسلامی با همراهی سپاه همچنان به تسلیح و کمک مادی نیروهای شبه‌نظامی در منطقه می‌پردازد؟ در این ویدئو ببینید.