ویدئوگرافیک | پول انتقام سخت از جیب مردم ایران!

تازه چند ماه از پرداخت هزینه ۲۰۰ میلیون یورو از جیب ما مردم ایران بابت خسارت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه گذشته که دولت با لایحه بودجه ی ۱۴۰۰ باز هم از جیب ملت ایران هزینه کرد.

در لایحه امسال بودجه سپاه از ۱۵۰۰۰ به ۱۸۳۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، این در شرایطی است که کسری بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.

این در حالیست که دولت علاوه بر سپاه بودجه ارتش، ناجا و نهادهای تبلیغاتی شیعه را نیز افزایش داده است.

به نظر شما بار دیگر حکومت انتقام سخت واقعی را از ما مردم ایران خواهد گرفت؟!در این ویدیو ببینید.