پنج فعال اهل سنت به زندان ارومیه منتقل شدند

پنج فعال مذهبی اهل سنت کُرد پس از تمام باجویی از بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، پنج فعال اهل سنت به نام‌های “طه کریمی” اهل بوکان، “عبدالطیف محمودی دلی” اهل اشنویه، “موسی بروسان” اهل بوکان، “صابر مهتدی” اهل بوکان و “ناصر سرخابی” اهل پیرانشهر پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

 روز شنبه ۲۳ اسفندماه، طه کریمی، عبدالطیف محمودی دلی و ناصر سرخابی پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه منتقل و موسی بروسان و صابر مهتدی نیز روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه به زندان ارومیه منتقل شدند.

روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، طه کریمی فرزند حسین، موسی بروسان فرزند محمود و صابر مهتدی فرزند محمد اهل شهرستان بوکان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

همچنین روز شنبه ۹ اسفندماه، عبدالطیف محمودی دلی فرزند عبدالله اهل شهرستان اشنویه و ناصح سرخابی فرزند محمد اهل شهرستان پیرانشهر بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند

نیروهای امنیتی این پنج شهروند را به اتهام “فعالیت مذهبی” بازداشت کردند.