پنج شهروند بهائی به زندان مشهد احضار شدند

نخستین روز بعد از تعطیلات نوروزی، پنج شهروند بهائی به نام‌های «نغمه ذبیحیان»، «نکیسا حاجی پور»، «نیکا پاکزادان»، «فرانه دانشگری» و «ساناز اسحاقی» جهت اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد مشهد احضار شدند.

این پنج شهروند بهائی از تاریخ صدور ابلاغیه به مدت ده روز مهلت دارند تا خود را به دایره اجرای احکام معرفی کنند و در صورت عدم مراجعه، حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.

قابل ذکر است تاریخ صدور احضاریه، شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰ است.

به حکم شعبه شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «باغ‌دهی» هر یک از این شهروندان بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهائی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. حکم مذکور عیناً در شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.

این شهروندان بهائی در بهمن ماه گذشته جهت اجرای حکم احضار شدند ولی درخواست پابند الکترونیکی به جای حبس دادند که طبق احضاریه جدید، قاضی اجرای احکام با درخواست متهمان جهت استفاده از پابند الکترنیکی موافقت نکرده است.

احضار این پنج شهروند بهائی به زندان در زمانی صورت گرفته که کشور با بحران گسترش موج چهارم کرونا مواجه است و زندان‌ها از جمله اماکنی است که همواره در معرض شدیدترین آسیب‌ها از این بیماری بوده است.