پروین محمدی جهت اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد

شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای کتبی پروین محمدی را برای سپری کردن حبس تعزیری در حکمی غیابی فراخواند. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پروین محمدی، فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران با دریافت ابلاغیه ای از طرف شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد.

این احضار از بابت پرونده ای است که مربوط به فعالیتهای این فعال کارگری در سال ۱۳۹۶ بر علیه وی تشکیل شده و حکم دادگاه بصورت غیابی و بدون اطلاع وی صادر و مورد تائید قرار گرفته است.

این فعال کارگری در حالی برای اجرای این حکم احضار شده که از هیچ یک از مراحل بازجوئی، بازپرسی و دادرسی این پرونده بی اطلاع است در همین زمینه ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به مدت محکومیت و نوع اتهاماتش در صفحه شخصی خود گفت: “روز ۲۹ آذر طی ابلاغیه ایی در سامانه ثنا ، ۵ روز مهلت به من دادند که خودم را به شعبه ۱ اجرای احکام اوین برای اجرای حکم خودم را معرفی کنم. حکمی که نه میزانش برام مشخصه و نه اتهاماتش. طبق شماره پرونده ایی که در ابلاغیه نوشته شده مشخصه که پرونده کذایی را از سال ۱۳۹۶ باز کردند و بدون هیچ ابلاغیه ایی جهت حضور در دادگاه و بدون هیچ بازجویی و دستگیری، فقط برای اجرای آن برایم ابلاغیه فرستادن.”

پروین محمدی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان کچوئی کرج منتقل شد و پس از سپری کردن بخشی از محکومیت حبس تعزیری خود در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به مرخصی اعزام شد و با توجه به شیوع کرونا و بخشنامه کاهش مجازات در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آزاد شد و دیگر به زندان بازنگشت.