پدر نرگس محمدی: نمی‌توانید روح دخترم را به زنجیر بکشید

کریم محمدی، پدر نرگس محمدی محبوس در زندان زنجان، با نگارش نامه ای از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، کریم محمدی، پدر نرگس محمدی با نگارش نامه ای از مسئولان زندان خواست تا برای نرگس مزاحمت ایجاد نکنند. او در قسمتی از نامه اش نوشت: رف من نیز با حکومت این است که شاید جسم دخترم را در قفس کنید ولی نمی‌توانید روحش را به زنجیر بکشید و آرمانش را سست کنید. دست از آزار و اذیت دخترم بر دارید.

متن کامل نامه در پی می آید؛

«در دی‌ماه ۹۸، در پی تحصن دخترم برای اعتراض به کشتار مردم در خیابان، با تعرض و ضرب‌وشتم توسط رئیس زندان و مامورین، او را به زندان زنجان تبعید کردید. با دیدن کبودی‌های بدنش در اتاق ملاقات، به عصایم تکیه دادم و سه‌بار خدایم را صدا کردم.

وقتی توسط یک زندانی محکوم به قصاص، به تعرض جنسی و مرگ تهدید شد شب‌های جهنمی را تا صبح پلک روی‌هم نگذاشتم. من، پدر پیر و ناتوان و بیماری که کاری از دستش بر نمی‌آید، خداوندم را به کمک طلبیدم و شبی که تلویزیون کرونای دخترم و هم‌بندی‌هایش را دروغ خواند، خدا را شاهد و حاضر خواندم.

همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

کلام امام علی(ع) را به یاد می‌آورم: «من بر شمشیرها صبورم، ولی بر زنجیرها صبر نمی‌کنم.» حرف من نیز با حکومت این است که شاید جسم دخترم را در قفس کنید ولی نمی‌توانید روحش را به زنجیر بکشید و آرمانش را سست کنید. دست از آزار و اذیت دخترم بر دارید. البته من به رنج زندان‌های دخترم صبورم، اما معترضم و برای او طلب خیر می‌کنم. 

کریم محمدی، مهرماه ۱۳۹۹».