١٨ اردیبهشت روز تولد دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی

دکتر فهیمی یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی در ایران که در حال گذراندن نهمین سال از بهترین سالهای طلایی عمر خود در امنیتی ترین و سخت ترین شرایط در زندان اوین میباشد.

در این ۹ سال پیاپی وبدون مرخصی بارها وی را مورد ضرب و‌شتم ، توهین ، اهانت، ممنوع از ملاقات ، تلفن و تخت خواب، جلوگیری از اعزام به بیمارستان در شرایط حاد و ممانعت از تحویل دارو ، تهدید به شکنجه و تبعید قرار گرفته است .

حق دسترسی به خدمات پزشکی و ملاقات زندانیان با خانواده خود از جمله حقوق انسانی آنها است که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن با عنوان رفتاری بدور از تبعیض و در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن با عنوان ممنوعیت شکنجه افراد یاد می شود که اینگونه رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی با شهروندان مصداق بارز نقض ماده۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

ناصر فهیمی پزشک متخصص و مجرد متولد کردستان میباشد که بر حسب دیدگاه سیاسی خود و نگاه امینتی حکومت  به شهروندان کرد در ایران محکوم و محبوس و مورد رفتاری تبعیض آمیز قرار گرفته است.