ویدیوگرافیک| کرونا از جن است

در حالی‌که هر روز در ایران شاهد گسترش ویروس کرونا در کشور هستیم، برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا گفته ‌های خامنه‌ای مبنی بر حمله اجنه با کرونا را روایتی صحیح بدانند.

امام جمعه پردیسک قم می‌گوید “ویروس کرونا ممکن است از طرف جن یا جنگ بیولوژیک باشد”.

صمصام‌الدین قوامی نیز می‌گوید: “کرونا یک بلای عالم‌گیر شده و در این شرایط توسل به امام عصر راهگشاست”.

به نظر شما چرا جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا فرازمینی‌ها را مسئول سومدیریتی خود در عدم قرنطینه قم جلوه دهند؟ در این ویدئو ببینید.