ویدیوگرافیک| هزینه به اسم کرونا و به کام و‌جیب سپاه

شاید برای هر ایرانی این سوال مطرح شود که اسباب بازی ویروس یاب سپاه که انجمن فیزیک ایران با شنیدن خبر اختراع دستگاه ویروس یاب از آن به عنوان یک دستگاه تخیلی یاد کرد وحتی وزارت بهداشت هم اعلام کرد که این دستگاه مورد تایید این سازمان نمی باشد چه سود و منفعت کلانی را برای سپاه پاسداران به همراه داشت که حاضر شد خود را سوژه شبکه های مجازی و مورد مسخره داخل و خارج قرار دهد.

شما چه فکر می کنید؟