ویدیوگرافیک | از ممد نبودی تا ورق برگشت!

ایرانیان غلام کویتی‌پور را با «ممد نبودی» می‌شناسند؛ او یکی از موثرترین قطعه موسیقی را در زمان فتح خرمشهر خواند و به شهرت رسید.

اما این روزها انتشار آهنگ جدید او با نام «ورق برگشت» واکنش‌های‌زیادی به همراه داشته.

کویتی‌پور می‌گوید این ترانه را به‌خاطر مشکلات معیشتی خوانده چرا که تصور می‌کرده چهل سال قبل هنگام انقلاب بهمن ۵۷ دیگر فقیری در ایران نخواهد ماند. آیا کویتی‌پور هم برگشته؟ در این ویدئو ببینید.