ویدئوگرافیک | ۴ دهه ریاست قوه‌ قضائیه از محمد یزدی تا عامل کشتار ۶۷، ابراهیم رئیسی

اعدام کودکان و ادامه ایدئولوژی نظام اعدامی زیر سایه رهبر رژیم ایران لکه ننگی بر پیشانی انقلاب‌ ثبت کرده که هرگز زدودنی نیست.

اینک سازمان ملل از از اعدام ۲۶۷ نفر در ایران فقط در سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. اعدام‌های سیستماتیک و طبقه‌بندی شده به دستور بیت رهبری.

حکومت ولایت فقیه تنها حکومتی است که اعدام کودکان مجرم را همچنان ادامه می‌دهد و هنوز همان رفتار خود را ادامه داده و در پی اصلاح این سیستم نیست.

سنت اعدام زیر سایه خامنه‌ای همچنان ادامه دارد و انگار عهد بسته شده که سالانه حداقل ۳۰۰ نفر را اعدام کنند.