ویدئوگرافیک | یکه‌تازی نهادهای حکومتی در فساد دارویی!

دارو هم مانند خیلی از کالاهای اساسی دیگر در ایران مافیای خودش را دارد؛ البته اعضای این مافیا صاحبان قدرت و ثروت در رژیم هستند که با فعالیت‌های مخرب خود میلیون‌ها شهروند را از دسترسی به داروهای مورد نیازشان محروم کرده‌اند.

بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و برخی نهادهای دیگر تحت کنترل علی خامنه‌ای از جمله بازیگران فساد دارویی در ایران محسوب می‌شوند.

اوج این فساد حکومتی را می‌توان در زمینه داروهای بیماران خاص و همینطور واردات تعداد اندکی واکسن کرونا مشاهده کرد؛ داروهایی که سر از بازار سیاه درمی‌آورند و مردم باید با بالاترین قیمت آن را تهیه کنند.