ویدئوگرافیک | کیش را می‌فروشند و زبانشان هم دراز است!

شایعه واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها در سال ۹۷ مطرح شد؛ اما مسئولان دائم‌التکذیب جمهوری این موضوع را هم مانند دیگر موضوعاتی که به ضررشان است، تکذیب کردند.

چندی بعد معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار از اینکه چینی‌ها خلیج فارس را شخم زدند و هست و نیست آن را به تاراج بردند، گله کرد و بعد از آن دیگر صدایی از کسی در نیامد.

اگر تا پیش از این مقامات رژیم ایران از اعتراف به اجاره‌دادن کیش خجالت می‌کشیدند، حالا در قرارداد ۲۵ ساله یا همان ترکمنچای چینی به صراحت آمده است که امتیاز سرمایه‌گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری، پتروشیمی و شیلات به چین تعلق دارد.

وطن فروشی می‌کنند و زبانشان هم دراز است!