ویدئوگرافیک | پایان پروژه تقدیس قاسم سلیمانی!

در حالی که رژیم ایران تلاش می‌کند چهره‌ای مقدس از قاسم سلیمانی بسازد، فسادهای مالی او یکی‌یکی لو می‌رود.

چمدان‌های حاوی ۲۲ میلیون دلار پول برای رهبران  حماس جدیدترین افشاگری درباره پولشویی سرکرده سپاه قدس محسوب می‌شود که منجر به شناخت تازه مردم از این پاسدار رژیم شده است.

ردپای قاسم سلیمانی را در دیگر فسادها از جمله ماجرای خیریه همسر قالیباف، جعل اسکناس در اروپای شرقی و پرونده وزیر صنعت هم دیده می‌شود.

آیا پروژه تقدیس سلیمانی به پایان راهش نرسیده است؟