#ویدئوگرافیک | وقتی مفسدان سیاسی در ایران، انتخابات آمریکا را زیر سوال می‌برند!

جوک تلخ هفته گذشته توئیت #کدخدایی، سخنگوی #شورای_نگهبان بود که در پاسخ به توئیت #پمپئو نوشت: «ترامپ انتخابات کشورش را فاسد خوانده است.»

#انتخابات_آمریکا را سخنگوی نهادی زیر سوال برده است که اعضای آن به ریاست #

، بابت تائید صلاحیت افراد فاسد و خوش‌خدمت به #رژیم، رشوه دریافت می‌کنند.

ظاهراً باید به کدخدایی و دارودسته‌اش یاد‌آوری کرد انتخابات آمریکا، #نمایش_انتخابات در ایران نیست که بتوان آن را به نفع فردی فاسد در رأس قدرت مهندسی کرد.