#ویدئوگرافیک | نه بزرگ مردم ایران به رژیم ولایت‌فقیه!

هشتگ #نه_به_جمهوری_اسلامی در حال تبدیل شدن به یک جنبش ملی است؛ جنبشی که رژیم حاکم بر ایران را به چالشی بی‌سابقه کشانده و خواهان گذار به یک حکومت مردمی است.

فعالان مدنی و سیاسی می‌گویند میلیون‌ها توییت با این هشتگ به معنای رفراندومی محسوب می‌شود که رژیم همواره از آن فرار کرده است.

نه بزرگ شهروندان ایرانی به رژیم ولایت فقیه در حالی است که #انسداد_سیاسی و اقتصادی میلیون‌ها نفر را به تیره‌بختی و فقر کشانده و دیگر کمتر کسی به آینده‌ای روشن با وجود حکومت کنونی امید دارد.