#ویدئوگرافیک | ناامنی پولدار و فقیر نمی شناسد!

زورگیری به پدیده‌ای شایع در کشور تبدیل شده که بر اثر فقر،افزایش بیکاری و فشارها برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی در جامعه به وجود آمده که حتی قشر مرفع هم از آن بی‌نصیب نمانده‌اند.

طبق تحقیقات دانشگاه دفاع ملی کمبود مأموران انتظامی و خلع نظارت مردمی بر فعالیت مأموران امنیتی از جمله عوامل گسترش زورگیری است.

در حالی که پلیس می تواند به خوبی از مکان،زمان و احتمال شرایط زورگیری خبردار شود اما همین کار هم سلیقه‌ای است مثلا پرونده زورگیری از «علی دایی» و… که چند روزه دستگیر می شوند در حالی که درصد بالایی از جامعه هرگز به اموال مسروقه خود نمی رسند.

آیا پلیس و‌مأموران امنیتی ملزم به برقراری امنیت برای قشر خاصی از جامعه هستند؟