#ویدئوگرافیک | مراسم‌های مذهبی؛ شیب شیوع کرونا صعودی می‌شود

مراسم‌های #عزاداری‌ در ایران به بلای جان مردم تبدیل شده و افزایش شیوع #کرونا در پی تجمع‌های مذهبی، همین امسال باعث #مرگ هزاران نفر شد.

علاوه بر مراسم محرم که رژیم آخوندی #محدودیت‌ها را برداشت و عده زیادی را به کشتن داد، در #ایام_فاطمیه نیز با تبلیغات حکومتی مراسم‌های متعددی برگزار و عده زیادی را دور هم جمع شدند.

هرچند اغلب شهروندان از تعطیلات استفاده کردند و جزایر و شهرهای جنوبی رفتند و خوش گذراندند.

کارشناسان حوزه بهداشت می‌گویند آثار فاجعه‌بار تصمیم‌های غلط دولت و نتیجه این #تجمعات یعنی افزایش مرگ و میرها در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.