ویدئوگرافیک | قهرمان‌سازی از سلیمانی با تحریف واقعیت‌ها!

رژیم ایران پس از کشته شدن #قاسم_سلیمانی به هر ریسمانی چنگ می‌زند تا او را قهرمانی شجاع جلوه دهد.

دستگاه پروپاگاندای رژیم حالا سراغ تاریخ جنگ #کردهای_عراق با داعش رفته و در دروغ‌هایی تحت عنوان «مستند» واقعیت‌ را #تحریف کرده و مدعی شده این سلیمانی بود که داعش را شکست داد و مانع پیشروی این گروه در #کردستان شد.

اما کردهای عراق با رد ادعاهای رژیم ایران می‌گویند، رشادت و شجاعت مبارزان کرد و همکاری آمریکا بود که #داعش را شکست داد، نه سلیمانی!