ویدئوگرافیک | شیب افزایشی خودکشی در نظام ولایی ایران!

در پی عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، خودکشی به یک مسئله جدی تبدیل شده و شیب این آسیب اجتماعی هر روز بالاتر می‌رود.

حیرت‌انگیز‌ترین آمار خودکشی روز شنبه ۲۸ فروردین اعلام شد. رسانه‌ها گزارش دادند که در آن روز ۸۴ نفر در تهران دست به خودکشی زده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان می‌دهد رژیم حاکم بر ایران در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود شکست خورده است.

شما درباره خودکشی و افزایش آمار این پدیده شوم چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما شیوه حکمرانی رژیم در این مسئله تا چه اندازه تاثیرگذار است؟