ویدئوگرافیک | شکست مطلق رژیم ایران در واکسیناسیون عمومی!

ایران تنها کشور در جهان است که رهبر حکومتش واردات واکسن‌های معتبر خارجی را ممنوع کرده و با تمام ادعاهایش، قادر به تولید واکسن کرونا نیست.

بر اساس آمارهای رسمی از ۲۱ میلیون دوز واکسن وعده‌ داده شده، فقط ۶۰ هزار دوز تامین شده که به معنای واکسینه شدن ۳۰ هزار نفر است؛ این یعنی شکست مطلق در واکسیناسیون عمومی!

در رژیم ولی‌ فقیه حتی واکسن کرونا هم سیاسی است و شخص اولِ چنین حکومتی به خودش اجازه می‌دهد با جان میلیون‌ها ایرانی بازی کند.