ویدئوگرافیک | سکوت پس از تجاوز

آیا تا به حال به این‌موضوع فکر کرده اید..

که چرا کاربرانی که از تجربه آزار جنسی به خود در شبکه های اجتماعی صحبت می کنند، اقدام به شکایت علیه افراد متجاوز نمی کنند؟

قربانیان از جمله عواملی را که باعث جلوگیری از طرح شکایت علیه آزار جنسی و تجاوز بیان کرده اند دشواری شرایط اثبات در دادگاه های قوه قضائیه است.

نمونه ی بارز انجام نشدن برخورد قانونی با مجرم متجاوز با وجود مستندات فراوان که در دادگاه های قوه قضائیه تبرئه شده است بسیار است. در این ویدیو ببینید.