ویدئوگرافیک | سوختبر قاچاقچی نیست!

بی دلیل نیست که پس از شنیدن کلمه #سوختبر ناخودآگاه کلمه قاچاقچی در ذهنتان تداعی می‌شود این بدان علت است که شما تحت تاثیر #حکومت_ایران و همینطور صدا و سیما که سوختبران را قاچاقچی می خوانند قرار گرفته‌اید.

شهروندانی که در محرومترین منطقه کشور برای تأمین احتیاجات اولیه زندگی مجبورند چند بشکه سوخت را از این سوی مرز خریداری کنند و در آنسوی مرز بفروشند.

پس از اعتراض مردم منطقه یاشار در مقابل نماینده مجلس و سر دادن شعار «ما قاچاقچی نیستیم» طبق معمول سپاه مرزهای پاکستان را بست تا نه تنها سوختبران بلکه تجار، مغازه‌داران و کارگران با تدبیر سپاه همین منبع درآمد هم نابود شود.

این حکایت حکومتی است که تان مردمش را آجر می‌کند و برچسب قاچاقچی به آنها می‌زند.