ویدئوگرافیک | خامنه‌ای در غم فقدان یکی از مجیزگویانش!

مصباح یزدی، چهره تندروی مذهبی از دنیا رفت تا رهبر عظمای ولایت در غم فقدان یکی از پاچه خواران حرفه‌ای خود عزاداری کند.

خامنه‌ای، مصباح یزدی را «مطهری زمان» می‌خواند و او هم اطاعت از رهبری را اطاعت از خدا می‌دانست.

این چهره جنجالی رژیم ایران که قبل از انقلاب از هواداران شاه به شمار می‌آمد، بعدا با تاسیس موسسه امام خمینی هرسال ده‌ها میلیارد تومان به جیب می‌زد و تا می‌توانست بر سر سفره انقلاب، مجیزگویی ولایت‌فقیه را می‌کرد.