#ویدئوگرافیک | توهم رئیسی درباره ترانزیت مواد مخدر به غرب

#ویدئوگرافیک | توهم رئیسی درباره ترانزیت مواد مخدر به غرب

#ابراهیم_رئیسی مدعی شده اگر ایران مرزهایش را باز بگذارد تمام اروپا و آمریکا را #تریاک می‌گیرد. جالب اینجاست که اولا فقط ۳۵ درصد تریاک #افغانستان وارد ایران می‌شود و ثانیاً آمریکا از کشورهایی مثل مکزیک مواد مخدر خود را تامین می‌کند.

رئیسی که ظاهرا جنسش را از موتوری می‌گیرد، فراموش کرده که در این میان کشورهای دیگری مانند روسیه محل اصلی ترانزیت #مواد_مخدر به #اروپا هستند.

آیا بهتر نیست مقامات رژیم ایران به جای #مهمل_گویی، جلوی مصرف گسترده مواد مخدر در ایران را بگیرند؟